การขุดบ่อ

สร้างบ้านให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้จริงหรือ ?
หรือท่อประปา รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ก่อนการสร้างบ้าน
– หากดินอยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นถนน ควรถมดินเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นกว่าระดับท่อระบายน้ำ ไม่เช่นนนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายหลัง

1.2 ความสูงของพื้นที่ที่จะถม

การขุดบ่อ โดยไม่มีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์บ่อนั้น หรือ ในมุมมองว่ามีบ่อน้ำไว้
สร้างบ้านหนึ่งหลัง มีปัจจัยต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงมากมาย ทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข
การถมที่ดินนั้นจะต้องมีการกำหนดระยะความสูงของดินที่จะถม 50-80 เซ็นติเมตร หรือบางพื้นที่ที่อาจต้องถมดินให้สูงถึง 1 เมตร เพื่อเผื่อไว้สำหรับการยุบตัวของดินในอนาคต

1.3 ระยะเวลาการทิ้งพื้นที่ไว้
สำหรับบ้านที่ถมดินเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรดำเนินการสร้างบ้านทันที ทิ้งระยะเวลาให้ผ่านไประยะหนึ่ง ดังนั้นจึงควรถมทิ้งไว้ก่อนสร้างบ้าน 6 – 12 เดือน หรือหากมีเวลาน้อยอาจใช้ใช้รถบดอัดดินช่วยร่นเวลา หรือจะทั้งทิ้งระยะเวลา และบดอัดไปด้วยก็ยิ่งได้ผลดี
– ในกรณีที่สร้างบ้านทับบ่อ หรือบึง ควรถมดินไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดินทรุดตัว
ตัวอย่าง เช่นน้ำหนักที่เสาตอม่อเท่ากับ 30 ตัน และดินมีคุณสมบัติการรับน้ำหนักได้ 5 ตัน/ตร.ม. ดังนั้นพื้นที่ของฐานรากแผ่จะต้องเท่ากับ 30/5 = 6 ตร.ม.สำหรับการรับน้ำหนัก ส่วนความหนาของฐานรากว่าจะเป็นเท่าไร ต้องมีการคำนวณโดยวิศวกรโครงสร้าง