ก่อนทำการถมดิน

– ควรย้ายสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็น เสาไฟ และก่อนทำการถมดินควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นลำดับแรก

1. ตรวจเช็คให้ดีเสียก่อนว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยมีประวัติน้ำท่วมหรือไม่

เมื่อมีการถมที่เพิ่มเติมอาจมีการใช้เศษอิฐ เศษคอนกรีต จากการทุบหลังเก่ามาถมที่ดิน ซึ่งกรณีนี้จะทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของดินมากกว่าปกติ เนื่องจากเศษวัสดุเหล่านั้นจะไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกับดิน มีการเกยกันเป็นเป็นช่องว่าง

ซึ่งควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับของพื้นถนน ระดับของพื้นที่ปกติที่น้ำท่วมถึง ความสูงของบ้านหลังอื่นๆ หรือพื้นที่ดินเปล่า ซึ่งในอนาคตอาจมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะถูกถมที่ให้สูงกว่าเดิมด้วย

โดยทั่วไป การถมที่ดินจะให้มีความสูงกว่าถนนประมาณ

และเมื่อระยะเวลาผ่านไปหากมีน้ำซึมผ่านจะพาดินไหลลงมาแทนที่ช่องว่าง ทำให้เกิดการทรุดตัวเป็นหลุมหรือโพรงใต้บ้านได้
การถมดินหากเลือกระยะเวลาได้

เพื่อให้หน้าดินมีการเซตตัวและไม่เกิดการทรุดตัวมากในระยะยาว

การถมดินยิ่งสูงจากระดับเดิมมากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสทรุดตัวได้มากเท่านั้น

ควรดำเนินการในช่วงหน้าฝน
รู้ก่อนสร้าง…เตรียมพื้นที่อย่างไร ป้องกันโพรงใต้บ้านระยะยาว
2. ถมดินให้สูงกว่าระดับท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำภายในล้ายระบายออกได้ดี
3. ถมดินให้อยู่ในระดับเดียวกับที่ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้าน