พื้นที่ก่อสร้าง

พื้นที่ก่อสร้างก็เป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อนพอสมควร ทั้งการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ก่อนที่จะถม ชนิดของดินที่นำมาถม และอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สร้างบ้านมือใหม่ต่างต้องคิดให้หนักนั่นคือ ราคาถมดิน เพราะผู้รับเหมาแต่ละคนจะมีวิธีการคิดราคาไม่เหมือนกัน
หรือ หนองน้ำนั้น การทำงานจะยากกว่า เพราะต้องสูบน้ำออกจากที่ดินเดิมดังนั้นการขุดพื้นที่บ้างส่วนในต่ำลง เพื่อถมบ้างส่วนให้สูงขึ้น จึงต้องมองในหลายๆ แง่มุม เนื่องจากเกิดปัญหาจะพบได้หลายอย่างที่คุณคาดไม่ถึง

ราคาที่ดินในกรุงเทพ หรือ ในเมือง

ไม่เหมือนราคาในต่างจังหวัด หรือ พื้นที่ชนบท ในแง่คิดนั้น เช่น เราเสียพื้นที่ 100 ตารางวา เพื่อนำดินมาถมพื้นที่ 100-200 ตารางวาไว้ใช้งาน หรือ สร้างบ้านนั้น จริงๆ ต้องมองในแง่ คุณเสียพื้นที่ไป 100 ตารางซึ่งเป็นบ่อ ไม่สามารถทำอะไรได้ ถ้าเป็นที่ดินในเมือง ราคาตารางวาละหลายหมื่น ซึ่งเป็นมูลค่าสูญเสียที่ไม่คุ้มค่าเลย เมื่อเทียบกับราคาถมที่ดิน แต่ถ้าในต่างจังหวัด หรือ ที่ดินราคาถูกมากๆ ก็คุ้มที่ซึ่งที่ดินมาขุดเพื่อนำดินมาใช้ และ ยังมีบ่อน้ำเพื่อใช้ประโยขน์ทางกสิกรรม และ ยังได้ถือครองที่ดินเพิ่มขึ้นด้วย
ในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน อาทิ ปัญหาดินทรุดจนโพรงใต้บ้าน ซึ่งสามารถป้องกันได้เมื่อมีการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมอย่างดีก่อนเริ่มก่อสร้างบ้าน

การป้องกันโพรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายหลังการสร้างบ้านนั้น เจ้าของบ้านอาจเตรียมการตั้งแต่ขั้นตอนการถมดิน หรือการวางเสาเข็มก่อนสร้างบ้าน โดย 2 วิธีนี้มีข้อควรรู้ที่แตกต่างกัน