คลังเก็บป้ายกำกับ: รับถมที่มหาสารคาม

การรับน้ำหนักของฐานราก

ปกติตอนเราถมดินช่วงแรกๆ ถมเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น แต่พอเวลาผ่านไป ดินจะค่อยๆยุบตัว บางทีอาจเหลือไม่ถึงครึ่งของที่ถมไว้ และการทรุดตัวหลังการถมนี่เอง ที่เป็นที่มาของความกังวลสงสัย ว่าเราควรจะสร้างบ้านทันทีภายหลังการถมดินหรือไม่ ซึ่งคำตอบของผมมีทั้งสร้างได้-และไม่ควรสร้าง

คำตอบแรก เราสามารถสร้างบ้านทันทีหลังการถมดินก็ได้ ถ้าบ้านหลังนั้นสร้างอยู่บนฐานรากที่มีเสาเข็มเป็นส่วนรองรับโครงสร้าง (โดยวิศวกรโครงสร้างที่ออกแบบได้คำนวณการรับน้ำหนักโดยผ่านเสาเข็ม) ไม่ได้อาศัยดินถมเป็นส่วนรับน้ำหนักของโครงสร้าง แต่ถ้าเลือกวิธีนี้ เจ้าของบ้านจะต้องยอมรับว่า จะต้องเกิดการทรุดตัวของดินรอบๆบ้าน และเปอร์เซ็นต์การทรุดตัวจะมากกว่าบ้านที่สร้างโดยการถมดินไว้นานๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องถมดินเพิ่มเติมภายหลัง เพื่อให้ได้ระดับตามต้องการ
สร้างบ้านอย่างไร เสริมฮวงจุ้ย อยู่แล้วรวย
สร้างบ้านรวดเร็ว ลดขั้นตอนการก่ออิฐฉาบปูน ด้วย “ผนังสําเร็จรูป”

ถมดินเสร็จ สร้างบ้านเลย อาจต้องเจอ

ส่วนคำตอบว่าไม่ควรสร้างบ้านทันทีที่ถมดินเสร็จ เพราะว่าบางครั้งบ้านได้ถูกออกแบบให้สร้างด้วยระบบให้ดินเป็นส่วนรับน้ำหนักไม่ใช่เสาเข็ม เช่น ที่ภาคเหนือ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ ซึ่งพื้นใต้ดินเดิมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ ดังนั้น วิศวกรที่ออกแบบโครงสร้างอาจจะออกแบบให้การรับน้ำหนักของฐานรากเป็นแบบฐานรากแผ่ เพื่อกระจายน้ำหนักลงสู่ดินโดยตรง